skip to Main Content

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Vacsi Viola (székhely:8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 99., adószám:56367933-1-27), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett honlapon történő könyvértékesítés (webáruház) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

1.           Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve:                          Vacsi Viola

A szolgáltató székhelye:                  8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 99.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@megismeresek.hu

Adószáma:                                       56367933-1-27

Telefonszámai:                                 06-30-341-5157

A szerződés nyelve:                         magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:            Dotroll Kft.

2.           Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.           A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a Vacsi Viola www.megismeresek.hu internetes webáruházában található valamennyi beárazott, raktáron lévő rendelhető és előrendelhető könyv, e-könyv és más termék.

A Felek közötti szerződés a megrendelés visszaigazolásakor jön létre. Vacsi Viola fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben, melyet minden esetben egyeztet a Megrendelővel és ilyen esetben a termék vételárának előre történő kifizetése esetén a teljes összeget visszautalja saját költségén Megrendelő részére. A termékek mellett feltüntetett árak változtatásának a jogát fenntartjuk. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Vacsi Viola a honlapon szereplő információkat a lehető legnagyobb gondossággal kezeli, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk. Az adatbázisunkban található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék.

Weboldal összes használati feltételében nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (III. 26.) Korm. rendelet, az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezései továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló az 2008. évi XLVII. törvény rendelkezései az irányadók. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

4.           A Szerződő felek

A vásárlási szerződés Vacsi Viola www-megismeresek.hu, mint eladó (a továbbiakban Vacsi Viola) és a megrendelő, mint vevő (a továbbiakban Megrendelő) között jön létre. Vacsi Viola csak a www.megismeresek.hu internetes oldalon (a továbbiakban Honlap) keresztül leadott rendelésekért felel és kizárólag a Honlapon keresztül leadott megrendeléseket teljesíti. A Megrendelő a Megrendelői adatok kitöltésével adja meg vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és Vacsi Viola ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli. Vacsi Viola a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a Megrendelő személyének valódiságát jogosult ellenőrizni.

Vacsi Viola

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 99.

E-mail: info@megismeresek.hu

Telefon: +36 30 341 5157(10-18 óráig)

Adószám: 56367933-1-27

5.           Feltüntetett árak

A Honlapon az árucikkek mellett feltüntetett vételár a végső fogyasztói ár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót, ami nyomtatott könyvek esetében 5%, e-könyv és egyéb termékek esetén 27% (továbbiakban: Áfa) és amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik A szállítási díj külön fizetendő, melyről a Szállítási- pontban tájékozódhat. A termékek mellett megjelölt ár nem tartalmazza a kiszállítás költségét, annak mértéke a megrendelés során külön kerül feltüntetésre, mely összeg a termék árához hozzáadásra kerül. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A termékek árainak változtatásának a jogát fenntartjuk.

Amennyiben a Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy Vacsi Viola kötelezi magát arra, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron értékesíti a Megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

6.           A szerződés hatálya.

Jelen szerződés a sikeres megrendelés elküldésével lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. A megrendelés visszaigazolását Vacsi Viola a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 72 órán belül igazolja vissza. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a megrendelést 72 órán belül nem igazoljuk vissza, úgy a Megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül. A megrendelő jogosult a megrendelés jóváhagyása után, de még a megrendelt árukat tartalmazó küldemény futárnak történő átadása előtt a szerződéstől díjmentesen elállni. Az elállást írásban, a rendelés adatainak pontos megjelölésével kell az info@megismeresek.hu e-mail címre eljuttatni. Az elállás akkor érvényes, ha azt Vacsi Viola írásban visszajelezte.

7.           A Megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. A Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően.

8.           Megrendelés

A Honlapon történő Megrendelő Űrlap kitöltésével a Megrendelő megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre.

Megrendelő a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről a honlapon vagy telefonon keresztül tájékozódhat.

Megrendelő a megrendelni kívánt terméket a ‚Rendelés elküldése‘ gomb megnyomásával tudja megrendelni.

8.1.     E-könyvek megrendelésére vonatkozó speciális szabályok

A könyvet a megrendelő a vétál megérkezése után az általa megadott e-mail címre kapja meg.

A Megrendelő a terméket kizárólag saját céljára és saját e-könyv olvasásra alkalmas készülékén (Például személyi számítógép, táblagép, mobiltelefon, e-könyv olvasó) jogosult használni azzal, hogy a terméket saját eszközein korlátlan számban, egyidejűleg azonban csak egy eszközön használhatja.

Vacsi Viola által forgalmazott e-könyvek másolásvédelemmel és a vásárláshoz köthető azonosítóval vannak ellátva.

Vacsi Viola kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az elektronikus könyv nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

8.2.     Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Megrendelő által elküldött ajánlat Vacsi Viola legésőbb 72 órán belül e-mail útján visszaigazolja a Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget, a fizetendő végösszeget, és az eladó bankszámlaszámát.

Ha Megrendelő rendelését már elküldte és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell Vacsi Viola. felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül nem kapja meg az Vacsi Violától az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail Vacsi Viola részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre az Vacsi Viola és a Megrendelő között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

8.3.     Fizetés

Átualással vagy Személyes átvétel esetén készpénzzel.

8.4.     Számla

Postázás esetén az elektronikus számla a megrendelő e-mail címére kerül kiküldésre a termék feladását követően. Személyes átvétel esetén a termék átvételével egyidőben kerül kiállításra és átdásra.

8.5.     Szállítás

A Honlapon leadott rendelések kézbesítésére a Magyar postaszolgálat segítségével történik. A megrendelő kérheti közvetlenül a szállítási címre, vagy postapontra postázni a megrendelt terméket. Postapontokról a honlapon található linken tájékozódhat. A Megjegyzés rovatba tüntesse fel a kiválasztott postapontot.

Az előbbi esetben célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Megrendelő biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

8.5.1.      Szállítási költségek

Magyar postaával történő kiszállítás esetén: 1000 Ft/könyv.

Személyes átvétel esetén:

az Eladó címén:                                                              ingyenes

Székesfehérvár területén előre egyeztetett helyszínen:      500 Ft

 

8.5.2.      Szállítási határidő

Személyes átvétel esetén a megrendelés visszaigazolását követően azonnal átvehető.

Postai szállítás esetén, a vételár és postakölstég beérkezését követően a megrendelt termék átadása a Magyar Posta számára 1-3 munkanapon belül megtörténik.

9.       Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  1. a) terméknek,
  2. b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
  3. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  4. d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Elállási szándékát elektronikus úton küldött levél útján az info@megismerések.hu, vagy postai úton Vacsi Viola, 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 99. címre jelezheti. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát Vacsi Viola részére.

Fogyasztó köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A terméket a legnagyobb biztonsággal becsomagolva a Fogyasztó nevének feltüntetésével saját költségén küldje vissza az Vacsi Viola, 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 99. szám alatti címére. Fogyasztó elállási jogának gyakorlása esetén Vacsi Viola, köteles a sérülésmentesen, hiánytalanul, használattól mentes állapotban visszaszolgáltatott termék (ek) ellenértékét a szállítási díjjal együtt, legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül visszatéríteni. Vacsi Viola, mindaddig visszatarthatja az áru árának visszafizetését, amíg vissza nem kapta az árut, vagy amíg a Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltat arra vonatkozóan, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza. Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján Vacsi Viola más fizetési módot is alkalmazhat, de ebből adódóan Fogyasztót semmilyen többletdíj nem terheli. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli. Vacsi Viola nem vállalja át a visszaszállítás költségét a Fogyasztótól és nem is gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, lebonyolításáról. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

9.1.     Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

e-könyv elküldése esetén a vásárló elveszíti elállási jogát

 

10.   Jótállás, szavatosság

10.1.           Szavatosság

10.1.1.Kellékszavatosság

Megrendelő az Vacsi Viola hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Megrendelő érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Kellékszavatosság az eladóval szemben érvényesíthető a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Vacsi Viola, a termék hibájáért- a vásárláskor a termékben már meglévő hiba vagy ok miatt bekövetkezett hibáért-kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amelynek az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, esetleg ekkor még nem lehet felismerni. Könyvek esetében ez azt jelenti, hogyha a megrendelt könyv nyomdai hibás, esetleg szállítás során megsérült, akkor azt díjmentesen kicseréljük.

Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Vacsi Viola számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni Vacsi Violával.

Megrendelő közvetlenül Vacsi Violával szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket Vacsi Violától vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben Vacsi Viola. csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben Vacsi Viola bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem köteles Megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Megrendelő a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) Vacsi Violát terhelik.

10.1.2.  Termékszavatosság

Kellékszavatosság helyett a Megrendelő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő – választása szerint – a kellékszavatossági részben meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Megrendelőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Megrendelő a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatosság esetén a Megrendelő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Megrendelőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a termék forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Megrendelő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Vacsi Violával) szemben gyakorolhatja.

A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy
  • a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy
  • a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

10.2.                  Jótállás

Vacsi Viola nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

11.      Panaszok kezelése:

Megrendelő a termékkel vagy Vacsi Viola tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő írásban, elektronikus levél útján valamint postai levélben jelentheti, telefon.

A szolgáltató neve:                 Vacsi Viola

A szolgáltató székhelye:         8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 99.

Vacsi Viola a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor Vacsi Viola a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel.

A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben Vacsi Viola az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Vacsi Viola a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

11.1.           Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Vacsi Viola és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, vagy Vacsi Viola álláspontja a Megrendelő számára nem elfogadható, akkor  Vacsi Viola döntésével szemben

– Panaszt tehet a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

– Békéltető testület eljárást kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

– Bírósági eljárást kezdeményezhet.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

12.   Felelősség kizárása

Vacsi Viola nem felel a vis maior-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan

– a www.megismerések.hu weboldal használatából vagy üzemzavarából,

– az adatok bárki által történő megváltoztatásából,

– az információtovábbítási késedelemből adódó,

– vírusok által okozott,

– szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,

– vonal vagy rendszerhibából adódó károkért.

 

Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi – a változást megelőző és a Megrendelőnek visszaigazolt – ár érvényes és kerül felszámításra. Fenntartjuk a jogot kedvezményes és akciós áron adott termékeink megrendelésenkénti mennyiségkorlátozására.

 

 

13.      Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása:

Vacsi Viola jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Megrendelők Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

14.      Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék Vacsi Viola tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Megrendelő birtokába kerül, felelősséggel tartozik Vacsi Viola irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Székesfehérvár, 2020.08.01.

Back To Top